O nas

Program Muzeum Sztuki w Łodzi „Ekologie miejskie” bada środowisko w jakim funkcjonuje współczesna instytucja kultury z perspektywy uwarunkowań konkretnego miasta – Łodzi. „Ekologie miejskie” są wyrazem samoświadomości instytucji realizującej się poprzez ciągłe aktualizowanie idei leżących u jej podstaw, czyli awangardowej koncepcji sztuki jako laboratorium, w którym testuje się alternatywne sposoby funkcjonowania w świecie.
Funkcjonują więc jako prototypy rozwiązań przestrzennych i społecznych, które zwracają się w stronę miejsc uważanych za porzucone i zaniedbane. Otwarte na współuczestnictwo mieszkańców Łodzi, wytwarzają etyczną więź z miastem.
„Ekologie miejskie” mają swoje korzenie w tym co lokalne; w działaniach zmieniających codzienne praktyki i budujących międzydyscyplinarną platformę współpracy dla różnych grup. Ich celem jest wypracowanie zespołu dobrych praktyk, które wykorzystują potencjał miejski, ale podważają retorykę nowości, na rzecz działań zrównoważonych.
Ekologie miejskie to sposób myślenia o otoczeniu, który zakłada świadomość obecności i wpływu innych organizmów – roślin i zwierząt. To kwestionowanie podziału między naturą i kulturą; proces polegający na uświadamianiu skomplikowanych relacji pomiędzy światem materii ożywionej i nieożywionej. Ta metabolistyczna wspólnota nie pozwala być obojętnym na złożoność powiązań ze środowiskiem.
Ekologie miejskie są narzędziem kolektywnej produkcji wiedzy o miejscu; promowaniem idei oddolnego projektowania miasta, poddającej refleksji i krytyce antropocentryczne oraz podporządkowane ekonomii spojrzenie na kulturę.

kuratorki/curators: Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda
koordynacja/production: Martyna Gajda (2011), Monika Wesołowska (2012), Beata Bocian/Monika Wesołowska (2013)
kontakt/contact: ekologiemiejskie@gmail.com

Projekt strony: Hakobo
Opracowanie: Quality Pixels

Ekologie Miejskie na Facebook’u
Muzeum Sztuki w Łodzi: www.msl.org.pl