Ekologie Miejskie

| Kategoria: Bez kategorii

EKOLOGIE MIEJSKIE mają swoje korzenie w tym co lokalne; w działaniach zmieniających codzienne praktyki i budujących interdyscyplinarną platformę współpracy dla różnych grup. Ich celem jest wypracowanie zespołu dobrych praktyk opierających się na potencjale miejskim, podważającym retorykę nowości, na rzecz działań zrównoważonych.
Ekologie miejskie to także sposób myślenia o otoczeniu, który zakłada świadomość obecności i wpływu innych organizmów – roślin i zwierząt. To kwestionowanie podziału między naturą i kulturą; proces polegający na uświadamianiu skomplikowanych relacji pomiędzy światem materii ożywionej i nieożywionej.
Ekologie miejskie funkcjonują jako prototypy rozwiązań przestrzennych i społecznych. Podejmowane działania mają charakter mikro-interwencji, które aktywizują miejsca porzucone i zaniedbane. Otwarte na współuczestnictwo mieszkańców Łodzi, wytwarzają etyczną więź z miastem.
Ekologie miejskie są także narzędziem kolektywnej produkcji wiedzy o miejscu; promowaniem idei oddolnego projektowania miasta, poddaje refleksji i krytyce antropocentryczne oraz podporządkowane ekonomii spojrzenie na kulturę.

 

EKOLOGIE MIEJSKIE powstają we współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi oddolnymi inicjatywami działającymi na rzecz Łodzi. Bardzo istotną rolę pełnią działania warsztatowe będące formą wspólnej nauki i wymiany doświadczenia.

Projekt będzie kontynuowany w roku 2012, a w latach następnych zaowocuje stałym programem w odremontowanej siedzibie Muzeum Sztuki przy ul. Więckowskiego 36.

W EKOLOGIE MIEJSKIE /edycja czerwiec-lipiec zaangażowani są:

Miej Miejsce

Kasia Krakowiak

Bud Cud

Playbio

Lipowa odNowa

KIJO (Stowarzyszenie MOVIN’ ŁÓDŹ)

Pracownia Fizyczna (Stowarzyszenie MOVIN’ ŁÓDŹ)

Łódź w Ruchu (Stowarzyszenie MOVIN’ ŁÓDŹ)

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich T O P O G R A F I E

Komentarz

komentarzy