POD NAD – Plac Wolności / Kanał „Dętka”

| Kategoria: Projekty

English follows

WTOREK, 10 kwietnia 2012, godz. 19
Performens dźwiękowy prowadzony przez Johna Grzinicha.
Współpraca: Aleksandra Chciuk, Sławas Lewy, Maciej Ożóg, Jarek Szewczyk
Plac Wolności/kanał „Dętka”, Łódź

Ekologia środowiska miejskiego oparta jest na relacjach pomiędzy materią nieożywioną, a organizmami, pośród których większość stanowią ludzie. Funkcjonowanie wspólnot miejskich zakłada nieustanną obserwację oraz naukę reagowania na różne aspekty naszego zachowania. W tym kontekście, to właśnie dźwięk jest jest narzędziem, które najlepiej uczy wrażliwości na otoczenie, jednocześnie to dźwięk jest najbardziej ignorowanym i pomijanym składnikiem życia w mieście.

W POD NAD zamierzamy wykorzystać dźwiękowe środowisko, które tworzy się poprzez ruch fal akustycznych pomiędzy dwoma odmiennymi przestrzeniami. Sceną dla performensu stanie się Plac Wolności oraz nieczynny obecnie kanał „Dętka”. Nasze działanie będzie polegało na uobecnieniu i uzupełnieniu dźwięków przepływających z jednej przestrzeni do drugiej.
Wloty wentylacyjne kanału powodują, że odgłosy z powierzchni placu dostają się pod ziemię. Odpowiednie nagłośnienie, architektura kanału o kształcie zbliżonym do torusa oraz performerzy/muzycy sprawią, że dźwięk zostanie przekształcony, wyprowadzony na górę i ponownie włączony w obieg lokalnych dźwięków.
Publiczność zapraszamy do aktywnego słuchania!

Dziękujemy Muzeum Kanału „Dętka” (a szczególnie Waldemarowi Marcowi i Michałowi Grudzie) oraz Muzeum Miasta Łodzi.
A site-specific sound performance conducted in the frame of a workshop on sound and urban ecology by John Grzinich and Museum Sztuki Lodz

The ecology of urban environments is based on the relations of living organisms, the majority of which are human beings. As we are the dominant part of the urban ecology we must observe, reflect and react to every aspect of our behavior. No other medium presents the sensitivity of an ecology than sound and yet sound is one of the most ignored and neglected signifiers of our informative environment.

With POD NAD we aim to play with the balance of two distinct environments using only sound. To investigate the relation of these environments we will transmit sounds from one space to another and play with minute levels of feedback through holes in the membrane. The spaces in question are the Freedom Square of Lodz and an underground oval channel that lies just beneath the street surface, hidden from the eyes of everyday pedestrians. Through this performance we not only wish to understand the relationships of these two spaces, but also to engage the listening abilities of the performers and public as an interconnected system and thus question our own role in the urban ecology.

Komentarz

komentarzy