ŻYJĄCA MASZYNA / PROJEKTOWANIE EKOLOGICZNE

| Kategoria: Projekty

Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Fundacja TRANSFORMACJA zapraszają na warsztaty projektowania ekologicznego: Żywe Systemy Recyklingu Wody.

TERMIN: sobota, 17 grudnia 2011, godz. 10-18

Celem warsztatów projektowania hydroponicznego systemu recyklingu wody ma być zwrócenie uwagi uczestników na problem kurczących się zasobów wodnych oraz rosnącego zużycia wody w dużych aglomeracjach miejskich.
Nie chcąc skupiać się jedynie na samym istnieniu tego problemu, proponujemy rozwiązanie, które wykorzystuje metody projektowania ekologicznego. Głównym zadaniem postawionym przed uczestnikami będzie zaprojektowanie „żyjącej maszyny”, która oczyszczać będzie wodę zużywaną do celów higienicznych.

 

Program:
1. Czym jest permakultura i projektowanie ekologiczne?
* Definicje
* Założenia etyczne
* Podstawowe zasady
* Projektowanie ekologiczne i jego funkcje w przestrzeni
2. Podstawy projektowania ekologicznego.
* Wzory i schematy występujące w naturze.
* Zasady projektowania ekologicznego.
3. Projektowanie Żyjącego Systemu Recyklingu Wody.
* Magazynowanie wody.
* Metody transportowania wody.
* Czynniki wpływające na jakość wody.
* Wykorzystanie żyjących ekosystemów w procesie oczyszczania i
recyklingu wody.
4. Budowa Żyjącego Systemu Recyklingu Wody.
* Budowa szkieletu nośnego.
* Budowa systemu bioreaktorów.
* Tworzenie hydraulicznych połączeń poszczególnych komponentów.
* Wprowadzanie żyjących komponentów systemu.
5. Podsumowanie Warsztatów.

Warsztaty prowadzone przez Fundację Transformacja w ramach autorskiego cyklu:
Permaculture Challenge 2011.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach,
prosimy wysłanie mejla pod adres:
a.jach@msl.org.pl

Komentarz

komentarzy