KIJO

| Kategoria: Współpraca

 

K I J O
<MOVIN`ŁÓDŹ>

– grupa tancerzy eksplorująca na gruncie Improwizacji, Kontakt Improwizacji, tańca fizycznego, podstaw sztuk walki . . . szeroko pojętego Ruchu.

To co ważne to Spotkanie: Tu i Teraz . . . Zawsze i Wszędzie . . .

„W Kontakt Improwizacji nie chodzi o kroki i ruchy, ale o spotkanie, tworzenie i odkrywanie. Chodzi o ciekawość”
(Nancy Stark Smith)

——————————————————————-

K I J O
<MOVIN`ŁÓDŹ>

– group of dancers exploring on the basis of Improvisation, Contact Improvisation, physical dance, basic martial arts … widely understood Movement.

…What is important is the Meeting: Here and Now… Always and Everywhere.

„Contact Improvisation is not about steps and moves but about meeting, creation and exploration. It’s about curiosity”
(Nancy Stark Smith)

Komentarz

komentarzy