Stowarzyszenie TOPOGRAFIE

| Kategoria: Współpraca

Stowarzyszenie TOPOGRAFIE istnieje od 2007, jego działalność skupia się wokół tematyki miejskiej. Jesteśmy grupą ludzi, którzy uwierzyli w Łódź i chcą działać na rzecz swojego miasta. Wierzymy, że poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i naukowych o różnym zasięgu oddziaływania, uda nam się – we współpracy z innymi organizacjami i podmiotami kulturalnymi – przyczynić do stworzenia wizerunku Łodzi jako przestrzeni pełnej atrakcji.
Misją Stowarzyszenia jest ożywianie przestrzeni Łodzi i dążenie do tego, aby miasto uzyskało atrakcyjność na miarę swojej historii i wielkości, nie zmuszając młodych ludzi do wyjazdu w poszukiwaniu ciekawszej oferty kulturalnej.
http://www.topografie.pl
http://www.stowarzyszenie.topografie.pl

Komentarz

komentarzy