Warsztaty z Opoką / BAEDEKER (Z) ZIEMI

| Kategoria: Wydarzenia

Celem projektu jest tworzenie serii „artystycznych przewodników” ― książek artystycznych z różnych miejsc świata. Do tytułu projektu została wykorzystana nazwa popularnych przewodników turystycznych (Baedeker) i w pewnym sensie nawiązuje do ich idei.

Karty każdej książki są autorską, artystyczną wypowiedzią osób biorących udział w warsztatach – w przypadku tej edycji są dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez Fundacje Pomocy Rodzinie OPOKA. Wypowiedzi te powstają w czasie prowadzonych spotkań, podczas których uczestnicy wykonują prace: poszczególne karty Baedekera w specjalnej technice, w której wykorzystana została ziemia.

W języku polskim ważna jest gra słów: Baedeker z Ziemi znaczy to samo co Baedeker wykonany z ziemi. W konsekwencji, zawsze używanym materiałem była ziemia, piasek znaleziony w miejscu realizacji projektu. O elementach formy plastycznej: kolorystyce, gamie barwnej, fakturze decydowała więc, w znacznym stopniu, lokalizacja geograficzna konkretnej realizacji w tym wypadku Starego Polesia.

Inicjatorką projektu jest Barbara Kaczorowska z Działu Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi.

Komentarz

komentarzy