Ekologie i skuteczność sztuki / nowa publikacja, a w niej tekst o EKOLOGIACH MIEJSKICH

| Kategoria: Wydarzenia

„Ekologie w praktyce”

„Program Ekologie Miejskie służy badaniu środowiska współczesnej instytucji kulturypoprzez przyglądanie się krajobrazowi wizualnemu, dźwiękowemu, performatywnemu Łodzi oraz zawiązywanie innych relacji z mieszkańcami, przede wszystkim z publicznością nie-muzealną. Ekologie poddają refleksji politykę estetyki, która prowadzona jest zarówno przez pojedyncze osoby, jak i przez instytucje prywatne oraz publiczne, w tym władze miasta. Ten długofalowy program edukacyjny przyjmuje różne formy, w zależności od tematu i stanu wiedzy. Kolejne projekty mają się nawzajem nawarstwiać i uzupełniać, tak by stworzyć bazę do dalszych działań.
Gromadzenie wiedzy o Łodzi prowadzone jest z określonej perspektywy: narodowej i regionalnej instytucji kultury, która zobligowana jest do pełnienia określonej misji – badania i udostępniania polskiej i międzynarodowej sztuki nowoczesnej oraz współczesnej. Muzeum podlega globalnej polityce zarządzania kulturą, jednocześnie zakorzenione jest w konkretnym miejscu – w poprzemysłowym mieście, w kontekście którego interpretuje się realizowane przez tę instytucję zadania. Program Ekologie bada więc, jak w takiej sytuacji muzeum może wpływać na swoje bezpośrednie środowisko, a jednocześnie uczyć się od niego. Jakie są możliwości i granice zabierania głosu przez instytucję, jaką jest muzeum, w sprawach niezwiązanych bezpośrednio ze sztuką? Jak może wyglądać współpraca z twórcami kultury i ekspertami od życia w mieście?1 W jaki sposób komunikować odbiorcom praktyki artystyczne, dla których z różnych powodów nie ma miejsca w przestrzeniach instytucjonalnych?” (fragment)

„Skuteczność sztuki” to wielogłos na temat jednego z najważniejszych problemów współczesnej sztuki – jej możliwej i oczekiwanej skuteczności. W obszernym tomie pod redakcją Tomasza Załuskiego, w ponad dwudziestu esejach i wywiadach temat ten zostaje przeanalizowany przez teoretyków i praktyków sztuki współczesnej. Dzięki tej wielości perspektyw publikacja jest pełną aktualnych odniesień prezentacją różnych poglądów, doświadczeń i postaw.

Pojęcie „skuteczności” jest przez autorów ujęte w krytyczny sposób i szeroko sproblematyzowane. Eseje i wywiady zostały pogrupowane wokół sześciu zagadnień: Jak sztuka odnosi się do współczesnych zjawisk ekonomicznych i rodzajów pracy oraz produkcji? Czy dizajn może kształtować zachowania i relacje społeczne? Kolejne części stawiają pytania o kwestie kolektywności, partycypacji i politycznego zaangażowania artystów, w tym o związki sztuki i miejskiego aktywizmu. Wreszcie podjęte zostają problemy dotyczącego tego, czy instytucja sztuki może być narzędziem społecznej zmiany oraz czy istnieje dziś miejsce dla sojuszu sztuki i nauki?

Publikacja jest podsumowaniem trzyletniej dyskusji prowadzonej w Muzeum sztuki na temat zagadnienia skuteczności sztuki. Wnioski z niej wpłynęły na kształt publikacji.

Koncepcja publikacji, redakcja naukowa: Tomasz Załuski
Recenzja naukowa: dr hab. prof. UAM Marek Krajewski
Redakcja stylistyczno-językowa: Kazimiera Kuzborska
Koordynacja wydawnicza: Ewa Jędrzejczak
Projekt i opracowanie graficzne: Grupa Projektor – Joanna Jopkiewicz i Paweł Ł. Borkowski
Ilość stron: 580
Oprawa: miękka
ISBN: 978–83-63820-19-0
Rok wydania: 2014

Komentarz

komentarzy