Katarzyna Baług / laureatka WSPÓLNEGO PROJEKTU

| Kategoria: Wydarzenia

Laureatką pierwszej edycji konkursu „Wspólny projekt”, którego tematem był „Prototyp miejski” została Katarzyna Baług z projektem “Fabryka miejska”. Artystka zamierza podróżować po Łodzi skonstruowaną przez siebie mobilną maszyną “napędzaną” wolnym czasem mieszkańców. Artystka będzie zapraszała ich do negocjacji – ile czasu i na jakich warunkach zechcą poświęcić “fabryce czasu”.

Projekt odnosi się do przemian miasta przemysłowego w miasto zarządzania informacją (call center, usługi księgowe, informatyczne etc.), poprzez które artystka bada ekonomię czasu. “Fabryka miejska” jest kontynuacją jej zainteresowań, które koncentrują się wokół działań wspólnotowych, problematyzując równocześnie techniki partycypacyjne, narzędzia artystyczne oraz projekty w przestrzeniach publicznych.

W zaproponowanym scenariuszu Katarzyna Baług w otwarty sposób odnosi się do specyfiki Łodzi nie projektując na miasto stereotypów. Realizacja „Fabryki miejskiej” odbędzie się w ramach programu „Ekologie miejskie” na przełomie kwietnia i maja 2013 roku. Jury konkursu „Wspólny projekt” w składzie: Jarosław Suchan – Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, przewodniczący jury, Agnieszka Rasmus–Zgorzelska – ekspert (drugi ekspert był nieobecny z przyczyn losowych), Aleksandra Jach oraz Katarzyna Słoboda – kuratorki Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Maria Rubersz – prezes Fundacji Sztuki Polskiej ING było jednogłośne.

Katarzyna Baług urodziła się w 1983 roku, jest absolwentką Harvard University Graduale School of Design, specjalizacja Urban Planning – Art, Design and the Public Domain. Realizowała projekty m.in. w Bostonie, Mexico City, Rio de Janeiro. Jest zainteresowana działaniami realizowanymi we współpracy z lokalnymi społecznościami, które problematyzują społeczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania współczesnych miast.

Komentarz

komentarzy