Pierwsze 100 jabłonek dla Łodzi / Owocowa Łódź

| Kategoria: Wydarzenia

Wystawa „Jabłko. Introdukcja…” dobiegła końca, ale zainicjowany przez Antje Majewski i Pawła Freislera projekt poruszający kwestię zagrożonej bioróżnorodności trwa także po jej zamknięciu. Projekt dał początek akcji Owocowa Łódź – dzięki której wspólnie z mieszkańcami zasadzonych zostało na terenie Łodzi sto sadzonek trzynastu starych odmian jabłoni.

Stare odmiany drzew owocowych, w przeciwieństwie do nowych, przemysłowych cechują się dużą różnorodnością genetyczną, odpornością na choroby i większą zdolnością do przetrwania. Założeniem akcji Owocowa Łódź jest tworzenie – razem z rosnącymi już w mieście drzewami owocowymi – różnorodnego banku genów produkujących wartościowe nasiona. Obok tego, akcja ma na celu upowszechniać idee wolnego dostępu do zdrowej żywności, traktowanego jako dobro wspólne.

W ramach akcji od listopada 2014 roku odbyły się cztery bezpłatne warsztaty nasadzeń starych odmian jabłoni prowadzonych przez Fundację Transformacja na terenie Łodzi; w Parku im. Piłsudskiego, przy ulicy Więckowskiego, Gimnazjum nr 26, na Kampusie UŁ przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska.

Owocowa Łódź będzie miała swoją kontynuację w niedalekiej przyszłości. Szczegóły na ten temat oraz dokładne lokalizacje zasadzonych dotąd drzew można znaleźć na stronie akcji: http://www.owocowalodz.pl/

Wystawa „Jabłko. Introdukcja…” w bieżącym roku zostanie zaprezentowana w Museum Abteiberg w Mönchengladbach. Także tam odbędzie się akcja nasadzeń i cykl warsztatów edukacyjnych realizowanych we współpracy z lokalną społecznością, władzami miasta, szkołami i organizacjami pozarzadowymi. Projekt Antje Majewski będzie czwartym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie przez Museum Abteiberg i Muzeum Sztuki.

http://msl.org.pl/pl/wydarzenia/owocowa-lodz-podsumowanie-akcji/

Komentarz

komentarzy